همنورد گرامی، جهت تکمیل مراحل ثبت نام آنلاین خود از شما خواهشمندیم فرم زیر را تکمیل فرمایید.

فرم ثبت نام 1

  • اطلاعات فردی

  • اطلاعات پزشکی

  • سابقه ی کوهنوردی، سنگنوردی، غارنوردی، یخ نوردی، کویر نوردی، جنگل نوردی و سایر رشته های صعودهای ورزشی خود را با ذکر مدت و تاریخ توضیح دهید
  • ذکر نام معرف شما الزامی است
  • اعضای محترم لطف کنند عکس خود را برای چاپ کارت عضویت ارسال بفرمایند. عکس می تواند پرسونلی 3*4 اسکن شده باشد و یا عکس در طبیعت ولی با صورت واضح و و بدون عینک. خانم ها هم عکس با حجاب ارسال بفر مایند.