دوره های آموزشی

کار آموزی کوهپیمایی عمومی
کار آموزی سنگنوردی مقدماتی
کار آموزی سنگنوردی پیشرفته
کار آموزی یخ و برف مقدماتی
یخ و برف پیشرفته
کار اموزی غار
پیشرفته غار
نقشه خواني و كار با قطب نما
GPS
هواشناسی
پزشکی کوهستان
كارآموزي صعودهاي ورزشي