صعود قله

گزارش صعود به قله پازن پیر، دنا

گزارش صعود به قله پازن پیر، دنا

گزارش صعود به قله پازن پیر به ارتفاع 4302متر ( دنا یکی از وحشی ترین،، زیباترین،، و بکرترین،، کوههای جهان است.) ازتاریخ 28/3/99تا 30/3/99 روز چهارشنبه ساعت 9 صبح از شیراز با یک دستگاه اتوبوس با تعداد 27 تن عازم روستای کاکان شدیم واز ...