اخلاق، کوهنوردی، منش کوهنوردی، اخلاق ورزشی، کوهنوردی

 اخلاق و منش کوهنوردی  

 اخلاق و منش کوهنوردی  

9 مارس 2023

  اخلاق کوهنوردی                                               1- صعود به قله ها و فتح بلندی های كوهستان تنها يكی از اهداف كوهنوردی است و همه آن نيست مبادا كه در اين راه دچار لغزش و اشتباه شويد وساير اهداف ارزنده كوهنوردی را به فراموشی بسپاريد. 2- بحث اخلاق در كوهنوردی مقوله اي ...