2020 آگوست 05

ده گردو

ده گردو

5 آگوست 2020

[purchase_link id="2559" style="button" color="green" text="ده گردو اعضای اصلی"] [purchase_link id="2561" style="button" color="green" text="ده گردو اعضای ...

زرد کوه

زرد کوه

5 آگوست 2020

[purchase_link id="2544" style="button" color="green" text="زرد کوه اصلی"] [purchase_link id="2550" style="button" color="red" text="زردکوه عادی"] ...

مقالات


پروژه ها


گزارش برنامه زرد کوه تابستان 99
گزارشِ دنا- قاش مستان
گزارش صعود به قله پازن پیر، دنا
قله برف کرمو دنا
پارک ملی بمو
تنگ هایقر