2020 اکتبر 12

راه های دفع آب از بدن در ورزش کوهنوردی

راه های دفع آب از بدن در ورزش کوهنوردی

12 اکتبر 2020

مصرف آب در کوه نوردی نیازمند توجه خاصی است، فعالیت های ورزشی باعث از دست دادن مقادیر زیادی از آب بدن می شوند. آگاهی ما از دفع آب بدن می تواند اهمیت مصرف آب در فعالیت های کوه نوردی را نشان دهد. شاید در شیب ...