تغذیه

نکات مهم تغدیه ای حین صعود

نکات مهم تغدیه ای حین صعود

7 جولای 2020

نکات مهم تغدیه ای حین صعود انجمن پزشکی کوهستان ایران: رعایت اصول تغذیه در کوهنوردی ضامن سلامت و حتی ایمنی کوهنورد است.  رعايت نکات زیر  ميتواند به کوه نورد در داشتن يک تغذيه مناسب در محيط کوهستان کمک کند: به طور کلي بستگي به ارتفاع محيط انرژي ...