دنا

گزارش صعود به قله پازن  پیر دنا

گزارش صعود به قله پازن پیر دنا

24 ژوئن 2020

,گزارش صعود به قله پازن پیر به ارتفاع 4302متر🌷🌷 ( دنا یکی از وحشی ترین،، زیباترین،، و بکرترین،، کوههای جهان است.) 🌻ازتاریخ 28/3/99تا 30/3/99🌻 روز چهارشنبه ساعت9صبح از شیراز با یک دستگاه اتوبوس باتعداد27تن عازم روستای کاکان شدیم واز انجا به سمت راهدارخانه یا ...

مقالات


پروژه ها


گزارش برنامه زرد کوه تابستان 99
گزارشِ دنا- قاش مستان
گزارش صعود به قله پازن پیر، دنا
قله برف کرمو دنا
پارک ملی بمو
تنگ هایقر