دنا

گزارش صعود به قله پازن  پیر دنا

گزارش صعود به قله پازن پیر دنا

24 ژوئن 2020

,گزارش صعود به قله پازن پیر به ارتفاع 4302متر🌷🌷 ( دنا یکی از وحشی ترین،، زیباترین،، و بکرترین،، کوههای جهان است.) 🌻ازتاریخ 28/3/99تا 30/3/99🌻 روز چهارشنبه ساعت9صبح از شیراز با یک دستگاه اتوبوس باتعداد27تن عازم روستای کاکان شدیم واز انجا به سمت راهدارخانه یا ...